Основен цялостен ремонт на мокро помещение в кв. Изток